KURUMSAL

YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. kullanıcıların kendisine yesiller-gida.com.tr adlı web sitesi ("Web Sitesi") internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketinin önde gelen ilkelerindendir. YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketi “6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “General Data Protection Regulation (GDPR)” açıklanan durumlar dışında, farklı amaçlar için paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

IP Numaraları: Sistemle ilgili sorunların tanımlanması, web sitesi' nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi ve gerektiğinde yasal mercihlere kanun usül ve esaslarına göre bildirim yapılması için YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ., gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları ge-nel(anonim) bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıylada kullanılabi-lir.

Anonim Veriler: YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketi taraf-ından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketi ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından (kullanıcının kimliği ifşa edilmeden) anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, kişiye teklifler sunma ve pazar araştır-malarında kullanılabilir.

Başka sitelere bağlantı verilmesi: YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ., Web Sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDE-LERİ TİC. VE SAN. AŞ., link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yöne-lik herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Banka / Kredi Kartı Bilgileri: YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ., veri iletiminde 256 bit şifreleme algoritması ile bilgi güvenliği sağlayan SSL sertifikası (yeşil bar) kullanmaktadır. Kullanıcıların banka / kredi kartı bilgileri yalnızca satın alma işlemi sırasında banka veya ödeme kuruluşu tarafından kullanılır ve hiçbir şekilde veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ., Kullanıcıların bir sonraki satın alma işlemlerini kolaylaştırması için PCI DSS sertifikalı kurumlar aracılığıyla kart bilgilerinin sak-lanabileceği bir altyapı sunabilir. PCI DSS standardına sahip ve BDDK tarafından lisanslanan Kart Saklama Hizmetleri sonucunda banka / kredi kartlarında bulunan bilgiler Kimlik Doğrulama (Au-thentication) ve Yetki(Authoziation) adımlarını kolaylaştırarak, banka / kredi kart sahiplerine güvenli ve kolay bir ödeme aracı kullanma imkânı sağlamaktadır.
Kullanıcı verilerinin açıklanabildiği durumlar: Kullanıcıya ait kişisel veriler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ., işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel verilerden herhangi birini YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketinin işbirliği içinde olduğu ve bağlı şirketler hariç diğer üçüncü kişilere açıkla-mayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ., işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;
Kanun, Kanun HükmündeKararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketinin kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yür-ütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin veKullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ., gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürül-mesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli ö-zeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Anket, yarışma ve benzeri hallerde toplanan veriler: YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDE-LERİ TİC. VE SAN. AŞ., tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere ve yarışmalara cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketinin ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

E-bülten gönderimleri, duyurular, bildirimler: YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ., kullanıcılarını ekonomik gelişmeler, gündem ve kendi alanları hakkında bil-gilendirmek amaçlı haftalık e-bülten gönderimi yapar. Gerekli gördüğü hallerde ya da 3. parti ortaklarıyla anlaşması halinde tanıtım ve bilgilendirme içerikli Kampanya / Teklif / Paket duyuruları gönderebilir. Sistemimiz üzerinde ilk defa hesap oluşturduğunuzda, standart olarak e-posta ve sms iletimlerini kabul etmiş olursunuz. Kullanıcılar bu e-postaların kendilerine ulaşmasını e-postanın alt kısmında açıklandığı üzere, belirtilen linke tıklayarak engelleyebilirler. Ayrıca, kullanıcı panelinizde bunları engelleyici imkanlar yer almaktadır. Herhangi bir zamanda günlüke-posta gönderim lis-temizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan "E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayın"linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla kolayca çıkabilirsiniz.

Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Avrupa Birliği VeriKoruma Yönergesi (EU Ge-neral Data Protection Regulation – GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation– GDPR) kapsamında veri sorumlusu olarak, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve vereceğiniz izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketi olarak, yukarıda belirtilen kanunlar uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlene-bilecektir.

Kanun Kapsamında Kişisel Verinin Tanımı
Tarafınıza ait kimlik(ad, soyad, doğum tarihi, TC kimlik numarası vs.), iletişim, ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi, ekranlar üzerinde gerçekleştirdiği hareketler vb.) gibi sizin belirleyici ya da belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR uyarınca, şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, de-polanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek; mevzuat kapsamında güvenliği ve gizliliği sağlan-mak kaydıyla:açıklanarak, aktarılarak, devralınarak, elde edilebilir hâle getirilerek, sınıflandırılarak ya da kullanılmasını engelleyerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Yukarıda belirtilen kanunlar kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler;
•    Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek,
•    Sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerin, satın alımından sonra resmi olarak  fatura kesebilmek,
•    Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yüküm-lülüklerine uymak,
•    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için,
6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR kapsam, usül ve esaslarına uygun olarak işlenecektir. 

Sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgi-lerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce(mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şir-keti olarak sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz,  ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürüt-mek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.
Ayrıca, Kişisel verileriniz ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, finans kurumlarına, sağlayıcılara veya firmalara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurum-lara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurum-lara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,
Şirketimizin internet sitesinde bulunan formlar aracılığıyla, ad, soyad, vatandaşlık numarası, pasaport numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, yaşı, cinsiyeti, mesleği, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum veri-leri şeklinde;
Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bayilerimiz, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elekt-ronik ortamdan;
Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, öz-geçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kam-panya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veri-ler, tıklama hareketleri, kamuya açık veritabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz
KVKK’ nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihi ve EU General Data Protection Regulation – GDPR  yürürlülük tarihi olan 25 Mayıs 2018’den önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişi-sel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması
Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde, 6698 sayılıKVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorun-luluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılma-yacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, 6698sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belir-lenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızca alınacaktır.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yüküm-lülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR uyarınca kişisel veri sahibinin hakları
Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

FEVZİÇAKMAK  MAH. 10532. SOK. NO: 29/ KARATAY KONYA adresinde bulunan YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ., 6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR kapsamında Veri Sorumlusu’dur.
YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şirketi tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.
Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhan-gi birisine yöneltebilir: 
E-posta: [info@yesillergida.com.tr]
Telefon: 0332 342 3454

Şirketimiz, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olum-lu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Veri-lerin korunmasıKanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Çerez Politikası Hakkında
Bu Çerez Politikası, çerezlerin ne olduğunu ve bunları nasıl kullandığımızı açıklar. Çerezlerin ne olduğunu, bunları nasıl kullandığımızı, kullandığımız çerez türlerini, yani çerezleri kullanarak topladığımız bilgileri ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığını ve çerez tercihlerinin nasıl kontrol edileceğini anlamak için bu politikayı okumalısınız. Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız, sakladığımız ve sak-ladığımız hakkında daha fazla bilgi için, Gizlilik Politikamıza bakın.İstediğiniz zaman web sitemiz-deki Çerez Bildirimi'ndeki onayınızı değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.
Kim olduğumuz, bizimle nasıl iletişim kurabileceğiniz ve Gizlilik Politikamızdaki kişisel verileri nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çerez Nedir?
Çerezler, küçük bilgileri saklamak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Web sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Bu çerezler, websitesinin düzgün çalışmasını sağla-mamıza, web sitesini daha güvenli hale getirmemize, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza ve web sitesinin nasıl performans gösterdiğini ve neyin işe yaradığını ve iyileştirilmesi gereken yerleri analiz etmemizi sağlar.
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezle-ri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz?
Web sitelerimizde kullanılan üçüncü taraf çerezleri, temel olarak web sitesinin nasıl performans gösterdiğini, web sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu, hizmetlerimizi güvende tutmak, sizin-le alakalı reklamlar sunmak ve hepsinde size daha iyi ve daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimlerinizi hızlandırmaya yardımcı olur.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
✓İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri ge-liştirmek,
✓İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özelli-kleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
✓İnternet Sitesinin, sizin ve YEŞİLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. VE SAN. AŞ. şir-ketinin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Ne tür çerezler kullanıyoruz?
Çevrimiçi hizmetlerin çoğu gibi, web sitemiz çerezler için bir dizi amaç için birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gerek-lidir ve kişisel olarak tanımlanabilir verilerinizin hiçbirini toplamazlar.
Temel: Sitemizin tüm işlevselliğini tecrübe edebilmeniz için bazı çerezler zorunludur. Kullanıcı otu-rumlarını sürdürmemize ve güvenlik tehditlerini önlememize izin veriyorlar. Kişisel bilgiler toplamaz veya saklamazlar. Örneğin, bu çerezler hesabınıza giriş yapmanızı ve sepetinize ürün eklemenizi ve güvenli bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar.
İstatistikler: Bu çerezler, web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, benzersiz ziyaretçi sayısı, web site-sinin hangi sayfalarının ziyaret edildiği, ziyaretin kaynağı vb. Gibi bilgileri depolar. Bu veriler, websi-tesinin ne kadar iyi performans gösterdiğini ve analiz etmemize yardımcı olur. iyileştirilmesi gere-ken yer.
Pazarlama: Web sitemiz reklam veriyor. Bu çerezler, size gösterdiğimiz reklamları sizin için an-lamlı olacak şekilde kişiselleştirmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca bu reklam kampanyalarının verimliliğini takip etmemize yardımcı olur.
Bu çerezlerde depolanan bilgiler, üçüncü taraf reklam sağlayıcıları tarafından size tarayıcıdaki diğer web sitelerinde reklam göstermek için de kullanılabilir.
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya plat-formlarında paylaşma yer alır.
Tercihler: Bu çerezler ayarlarınızı kaydetmemize ve dil tercihleri gibi tarama tercihlerinizi belirle-memize yardımcı olur, böylece web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde daha iyi ve verimli bir deneyime sahip olursunuz.

Çerez Tercihlerini Nasıl Kontrol Edebilirim?
Buna ek olarak, farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilir-siniz. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için wikipedia.org, www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Teknik Çerezler
(Technical Cookies)
Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies)
Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Çerezleri
(Flash Cookies)
İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri
(Customization Cookies)
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler
(Analytical Cookies)
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası’nın Yürürlüğü
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 01/12/2020 tarihlidir. Politika’ nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’ nın yürürlük tarihi güncellenecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Şirketimize ait http://yesillergida.com.tr  web sayfasından  KVKK POLİTİKASI sayfasından ulaşabilirsiniz.

KONYA

Fevzi Cakmak Mh. YeniSekerciler Sit. 10532 Sk. No:29 Karatay/Konya
info@yesillergida.com.tr
+90 (332) 342 34 53
+90 (332) 342 34 56
Copyright © Yeşiller Gıda ve Ihtiyac Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | KONYA
Konya Web Tasarım

Size sayfamızda mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler ve bunları nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında bilgi edinmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızdaki ziyaretinize devam ederek çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Daha Fazla Bilgi

Tamam